Hoe zorg je goed voor jezelf, de samenleving en voor de huurder als verward gedrag ‘prominent’ aanwezig is? Hierbij is het herkennen en waarnemen van signalen van verward gedrag belangrijk. En de volgende stap: hoe ga je hiermee om? Het omgaan met verward gedrag valt uiteen in meerdere lagen: je eigen houding en gedrag, je kennis en kunde van wat kan en mag, en bij wie kun je aankloppen voor hulp.

In deze workshop wordt ingegaan op welke manier je psychische problematiek bij de klant (of bewoner)  kan herkennen en bijpassende gedragspatronen. Het eerste deel van de workshop is vooral kennis verwerven en is een online class. Welke ziektebeelden zijn er en hoe kan je dat zien in gedrag? Na afloop kan je je handelen afstemmen op de klant met als resultaat een beter en veiliger contact.

Het tweede deel gericht op het omgaan met het gedrag en is een bijeenkomst op locatie. Wat is een goede communicatie en hoe kan je effectief handelen? Je brengt een situatie in vanuit je werk en gaat oefenen met het voeren van gesprek. Wat zeg je als je de keukenkast komt vervangen en iemand achterdochtig is naar je motieven? Hoe reageer je als iemand boos wordt?  Je oefent met de handvatten die je gekregen hebt, zodat je deze ook tijdens je werk kunt toepassen.

Trainer

https://corinalingbeek.nl/site/Welkom.html of via Linked in: Corina Lingbeek

Ik heb bijna twintig jaar gewerkt binnen de Geestelijke Gezondheidszorg als begeleider en coördinator en heb binnen diverse functies begeleiding gegeven aan cliënten en collega’s. Sinds 2011 werk ik naast mijn functie in loondienst ook als zelfstandige in de rol van coach, assessor, docent en redactielid.  Als gastdocent heb ik lesgegeven op hogescholen. Als trainer geef ik al meerdere jaren training aan jeugd- en gezinsprofessionals, bewindvoerders en schulphulpverleners. In de trainingen probeer ik een ieder de kennis en kunde mee te geven om in het werken met de doelgroep niet te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden!

Groepsgrootte: 10 personen

Kosten
De kosten voor deze workshop zijn per persoon 50 euro, exclusief btw. Je kunt dit betalen uit jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget (cao). We factureren het aan jouw woningcorporatie. Het wordt door jouw woningcorporatie ingehouden van je individueel loopbaanontwikkelingsbudget of (als dat niet toereikend is) van je salaris

Data, tijd & locatie

  • ma 3 oktober – 9.00 – 12.00 uur online – Herkennen, signaleren van verward gedrag EN
  • ma 14 november – 13:30 – 16:30 uur live bij Woonkracht10 – Omgaan met verward gedrag