Inspirerende, persoonlijke en praktische leerlijn voor en door (senior) managers

De wereld van woningcorporaties verandert snel. Zeker ook als gevolg van Corona, waardoor we hybride aan het werk zijn gegaan en het zoeken blijft hoe we onderling de verbinding kunnen behouden. Het betekent dat je als manager in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken, richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen, zoektochten en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol, je sturing en je gedrag. Zaken waar je niet altijd het gesprek over aan kan/wilt gaan in je eigen organisatie. En hoe kan je sneller en met meer impact huurders en woningzoekenden helpen? Hoe sluit je aan op de energie, behoeften en initiatieven van je huurders? Dit zijn enkele van de elementen waarmee je in de leerlijn ‘Meer impact in sociaal wonen’ aan de slag gaat. Een inspirerende, persoonlijke en praktische leerlijn voor en door (senior) managers bij woningcorporaties, georganiseerd door het Corporatiehuis, in samenwerking met Corporaties in Beweging, CorpoConnect ZHZ en Bloei.

Tijdens deze leerlijn deel en bespreek je relevante thema’s en vragen rond je leiderschap op een open, praktische en “veilige” wijze met de andere deelnemers. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand: de leerlijn vertrekt vanuit de ervaringen, inzichten en feedback van de deelnemers aan elkaar, maar natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie “van buiten” in. Waarbij we steeds toewerken naar: wat betekent dit voor jou en wat kan/ga jij morgen anders doen?

Inhoud leerlijn
De leerlijn bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur die steeds om de ca. 6 weken plaatsvinden. Het onderwerp en de insteek van deze bijeenkomsten liggen op hoofdlijn vast. Maar de precieze invulling gebeurt in overleg met de deelnemers. Als deelnemer zit je dus deels zelf aan het stuur van deze leerlijn!

Je herkent jezelf in de volgende leerdoelen:

  • Versterken van je eigen leiderschap
  • Effectief en efficiënt resultaten boeken in sociaal wonen
  • Keuzes maken en prioriteiten stellen

Over het Corporatiehuis
Het Corporatiehuis is het platform voor persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling van bestuurders, directeuren en MTleden in de corporatiesector.
In samenwerking met Corporaties in Beweging, CorpoConnect ZHZ en Bloei heeft het Corporatiehuis een leerlijn ontwikkeld specifiek voor (senior) managers in de sector.

Kosten
De kosten voor deze leerlijn bedragen per persoon 3.400 euro, exclusief btw. Indien van toepassing krijg je voor het volgen 21 PE-punten.

Meer informatie en programma: bekijk de flyer.

Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor deze leerlijn, maar heb je interesse? Mail dan naar: jeffrey.boiten@publiek.nl