Deze sessie is een online bijeenkomst van 2 uur voor iedereen die nieuwe kennis wil opdoen over (werk)stress en die meer willen werken vanuit rust en energie.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Beknopte uitleg over stress en het stress-systeem
  • Herkennen van de eigen stress- en vermoeidheidssignalen
  • Uitleg over het belang van herstel
  • Inventariseren van de eigen herstelgedrag en -mogelijkheden
  • Werken met aandacht

Tijdens de workshop kunnen vragen worden gesteld via de chat en ook bestaat de mogelijkheid om plenair vragen te stellen. Er vindt een afwisseling plaats van kennisoverdracht en (reflectie-)oefeningen op de eigen stress- en herstelbeleving. De workshop heeft een pragmatisch karakter en wordt afgerond met het aanreiken van concrete ideeën om het geleerde in praktijk te brengen.

Doelen
Na deze presentatie begrijpen de deelnemers het fenomeen ‘stress’ beter en weet men hoe dit -vaak ongemerkt- de dagelijkse energie, gezondheid en werkplezier kan ondermijnen.

De deelnemers zijn zich bewuster van de noodzaak van (dagelijks) voldoende mentaal en fysiek herstel en zij hebben verschillende manieren aangereikt gekregen om gezonder en vitaler te werken en te leven. De deelnemers vertalen de inzichten naar een eigen actieplan.

Vorm
Er wordt gebruik gemaakt van een ‘meeting’ van Zoom-pro. Hierdoor kunnen de deelnemers elkaar zien als zij dat willen, maar zij kunnen de video ook uitzetten.

Over CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht
CSR onderscheidt zich door een psychobiologische visie en aanpak die steunt op een wetenschappelijk onderbouwde visie. Wij organiseren coaching voor gestreste en overspannen medewerkers, leiden professionals op om dit ook te doen en begeleiden bedrijven die de werkstress willen verlagen en de medewerkers steunen om vitaal en veerkrachtig te blijven; dit bevordert de motivatie en het werkplezier.

Belangrijkste waarden van CSR zijn: effectiviteit, hoge kwaliteit en klantvriendelijkheid

Kosten
De kosten voor deze workshop zijn per persoon 50 euro, exclusief btw. Je kunt dit betalen uit jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget (cao). We factureren het aan jouw woningcorporatie. Het wordt door jouw woningcorporatie ingehouden van je individueel loopbaanontwikkelingsbudget of (als dat niet toereikend is) van je salaris.

Aanmelden
Doe je mee en wil je aanmelden? Leuk! Je kunt dit doen bij Watdoejijmorgen (zie hiernaast voor de link).

Data, tijd & locatie

  • donderdag 26 oktober van 9.00 uur tot 11.00 uur – online