Afbeeldingsresultaat voor logo waterweg wonen

Waterweg Wonen

Bij Waterweg Wonen werken zij met KOMPASSIE samen aan woongeluk in Vlaardingen. Ze willen dat de bewoners van ruim 11.000 sociale huurwoningen zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen – met al hun verschillen – prettig samenleven. Zij hebben extra oog voor hen die -om wat voor reden dan ook- meer tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

Webinar
Waterweg Wonen biedt een Webinar aan waarbij zij jou een kijkje in de keuken willen geven van het woonpunt en service & onderhoud.

Inhoud
het woonpunt is het klant contactcentrum. Waarbij service & onderhoud onze servicemonteurs betreffen en waar de opzichters en planning alle reparatieverzoeken uitvoeren. Tijdens de webinar willen wij jullie graag laten zien hoe iedereen functioneert op deze afdeling en wat er zoal allemaal gebeurd.

Datum

  • 25-02-2021 – 11.00 uur

Begeleiding stage
Beaudien Melief, Teamleider Woonpunt