Leidinggevende(n) in beweging

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee ook de setting waarin woningcorporaties werken.  Werken vanuit de bedoeling, maatschappelijk van betekenis zijn, voert meer dan ooit de boventoon. Niet alleen in eigen huis maar zeker ook in gesprekken met bewoners en maatschappelijke partners. Tegelijkertijd moeten corporaties als bedrijf ook financieel gezond blijven en moeten zij mee kunnen bewegen met wat er om hen heen gebeurt.  Dit vraagt lenigheid van iedereen die bij een corporatie werkt; ongeacht welke rol je hebt.  En dit geldt zeker voor leidinggeven: leidinggeven aan jezelf én leidinggeven aan anderen.

Ben jij leidinggevende bij een corporatie? Of heb je ambities in die richting?
Vraag jij je ook wel eens af, hoe je in deze snel veranderende wereld, jezelf kunt blijven als mens en als leiddinggevende? Er wordt immers meer van je verwacht en ook andere competenties dan toen je wellicht als leidinggevende begon.

Dan is deze training jou op het lijf geschreven!

Training
In vier dagen bespreek je samen met een groep van maximaal 10 personen de, voor jullie, relevante vragen en thema’s rond ( persoonlijk) leiderschap met leidinggevenden van andere woningcorporaties (‘intervisie’).
Theorie en praktijk gaan hand in hand bij deze training: ervaringen, inzichten en adviezen worden niet alleen onderling gedeeld, maar natuurlijk geven we ook handvatten mee die jou laten nadenken: wat betekent dit voor mij en wat kan/ga ik morgen anders doen?
Elke dag trainingsdag krijg je een opdracht mee waar je mee aan de slag gaat voor de volgende bijeenkomst.
In deze training staat ‘ doen’, elkaar inspireren, van elkaar leren, ruimte voor eigen inbreng en het delen van best practices centraal.

Programma
De inhoud van het programma hebben we als volgt bedacht en zullen we samen met jullie op basis van concrete vragen verder aanvullen:

Dag 1 :
We staan stil bij een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die ook hun effect (gaan) hebben op de corporatiebranche. Met elkaar brengen we in kaart wat dit betekent voor leidinggeven in het algemeen en meer specifiek voor jou als leidinggevende. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over jou/jullie als mens en als leidinggevende(n): wie ben je en hoe geef je leiding.  Dit doen we aan de hand aan van jouw eigen verhaal en de DISC analyse (gedrag en drijfveren). (De DISC-analyse en je eigen (korte) verhaal maak je thuis ter voorbereiding).
Aan het einde van deze eerste dag heb je voor jezelf bepaald met welke ontwikkelvragen je aan de slag wil gaan. Het huiswerk zal bestaan uit het ophalen van feedback bij je team.

Dag 2:
Je hebt de eerste opbrengsten van de vorige trainingsdag in de praktijk gebracht en je hebt je ontwikkelvraag/vragen aangescherpt met de feedback uit je team. De nieuwe inzichten die dit heeft opgeleverd, ga je tijdens deze tweede trainingsdag op verschillende manieren verder uitdiepen.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

  • leidinggeven aan jezelf:
  • verbinding aan gaan,
  • kwetsbaarheid
  • maar ook je overtuigingen en stresssignalen kennen en herkennen

Het resultaat van deze tweede dag is dat jij jezelf nog beter kent en weet wat je als mens en als leidinggevende anders wil doen zodat je maximaal kunt bijdragen aan het succes van je team maar ook jezelf kunt blijven.  Dit ga je in de voorbereiding naar de derde trainingsdag ook inzetten.

Dag 3:
Jullie bereiden een korte terugkoppeling aan elkaar voor (in welke vorm bepaal je zelf): ‘ wat  ben ik anders gaan doen en wat was het effect op mijzelf en mijn omgeving.’
De rest van de dag gaan we in op jullie teams en de successen van teamwork. Hoe kun je als leidinggevende de kwaliteiten van je team in kaart brengen en (nog meer) inzetten.  Dit vormt weer input voor de vierde trainingsdag. Hoe, maken we samen, aan het einde van de dag, concreet.

Dag 4:
We starten deze trainingsdag met voor de laatste keer het ophalen van de dingen ‘ anders doen’.
De training wordt afgerond met een inspirerend verhaal van een gasttrainer over leidinggeven vanuit de bedoeling. Hiermee geven we de rode draad van de training ‘ leidinggevende(n) in beweging’ nog een extra accent.

Ter afsluiting maken we als groep de balans op van vier dagen met elkaar optrekken. Ook wordt de koppeling gelegd naar de ontwikkelvraag/vragen die je aan het begin van de training voor jezelf hebt bepaald.

Trainers
De trainers zijn Renate van Dam en Marianne Levering.

Renate werkt al vele jaren als coach/interim HR manager/programmamanager, geeft trainingen aan managementteams en afdelingen en is specialist in de DISC. Zij helpt, met haar brede achtergrond, leidinggevenden graag verder in hun ontwikkeling en wil leidinggevenden het echte luisteren naar hun medewerkers laten ervaren want alleen met oprechte aandacht kunnen medewerkers groeien.

Marianne is een ervaren leidinggevende die als directeur/manager wonen en programmadirecteur bij verschillende corporaties heeft gewerkt en werkt. Zij heeft diverse veranderingen geleid en krijgt energie van mensen die hun kwaliteiten willen benutten en zich verder willen ontwikkelen. Tegelijkertijd is zij als mens ervaringsdeskundig in hoe het als leidinggevende niet moet én anders kan. Met name die ervaring deelt zij graag.

Kosten
De kosten zijn € 390, – (exclusief BTW) (max.10 deelnemers). Corporaties in Beweging zorgt voor de factuur naar je corporatie. Afmelden voor de training kan tot 10 dagen voor de aanvang van de training kosteloos, daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Datum
De training bestaat uit 4 (maan)dagen:  16 maart, 11 mei, 29 juni en een nader te bepalen datum na de zomervakantie.  De locaties worden z.s.m. bekend gemaakt. Elke trainingsdag vindt plaats op locatie bij  1 van de aangesloten corporaties, dus altijd bij je in de buurt.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven bij Corporaties in Beweging, e-mail contact@corporatiesinbeweging.nl
Graag je naam en bij welke corporatie je werkt vermelden.

Wil je eerst meer weten over de training of heb je andere vragen? Bel dan met Renate van Dam, telefoonnummer 06 51167491.