Vacature Secretaris Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden 

De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden is een onafhankelijke commissie. Woningzoekenden kunnen hier terecht voor klachten over de toepassing en uitvoering van de regels ten aanzien van de woonruimteverdeling door één van de aangesloten corporaties en/of Woonnet-Haaglanden. De klachtencommissie brengt een bindend advies uit over de voorgelegde klacht aan de woningcorporatie en/of Woonnet-Haaglanden. De regionale klachtencommissie woonruimteverdeling bestaat uit vier leden (twee leden en twee plaatsvervangende leden) en een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. Voor de functie van secretaris zoeken we een enthousiaste medewerker, die deze functie in samenspraak met de klachtencommissie kan invullen. 

De werkzaamheden 

 • Verzorgen van de correspondentie van de klachtencommissie. 
 • Faciliteren van de commissie: regelen vergaderdata, vergaderruimte en financiële afwikkeling commissie. 
 • Informatie verzamelen over de klacht en het schrijven van adviezen over de klachten voor de commissie. 
 • Verslag maken van de zittingen van de klachtencommissie. 
 • Opstellen van de uitspraak van de klachtencommissie in samenwerking met de voorzitter. 
 • Bewaken van de naleving uitspraak door corporaties en Woonnet Haaglanden. 
 • Opstellen van het jaarverslag in samenwerking met de voorzitter. 
 • Informatie verstrekken als ‘klachten’ vragen blijken te zijn en doorverwijzen als een klacht niet bij de Regionale Klachtencommissie thuishoort. 
 • Op basis van de klachten: signaleren van knelpunten en deze doorgeven aan corporaties/gemeenten. 
 • Bijhouden van de informatie over de regionale klachtencommissie op de website van Woonnet-Haaglanden. De secretaris wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter van de Regionale Klachtencommissie en rapporteert aan de voorzitter. 

Wij vragen van een secretaris dat deze: 

 • Klantvriendelijk is en zich inzet om een klacht op de juiste wijze en binnen de vastgestelde termijnen af te handelen. 
 • Zelfstandig kan werken. 
 • Goede communicatieve vaardigheden heeft; zowel mondeling als schriftelijk. 
 • Integer en betrouwbaar is en op een correcte wijze om kan gaan met vertrouwelijke informatie. 
 • Sociaal-maatschappelijke en/of juridische expertise heeft. 
 • Maatschappelijk betrokken is en bereid is om zich te verdiepen in het systeem van woonruimteverdeling. 
 • Beschikbaar te zijn voor ongeveer 8 uren per week (in overleg flexibel in te vullen), in ieder geval van 1 april tot en met 30 september 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Een combinatie van deze functie met een aanstelling bij één van de aangesloten leden van de SVH of de gemeenten én betrokken bij de woonruimteverdeling, in de regio Haaglanden is niet mogelijk. 

Uw reactie Heb je interesse en zie je deze tijdelijke detachering als waardevol voor je eigen ontwikkeling? Stuur dan je reactie met CV naar Jozefine Hoft, directeur SVH: jozefine.hoft@socialeverhuurdershaaglanden.nl Wil je nog aanvullende informatie, bel dan 06-12991670. 

Of neem contact op met de matchmaker van Corporaties in Beweging!