De wereld van woningcorporaties verandert snel. Zeker ook als gevolg van Corona, waardoor we hybride aan het werk zijn gegaan en het zoeken blijft hoe we onderling de verbinding kunnen behouden. Het betekent dat je als manager in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken, richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen, zoektochten en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol, je sturing en je gedrag. Zaken waar je niet altijd het gesprek over aan kan/wilt gaan in je eigen organisatie. En hoe kan je sneller en met meer impact huurders en woningzoekenden helpen? Hoe sluit je aan op de energie, behoeften en initiatieven van je huurders?

Dit zijn enkele van de elementen waarmee je in de leerlijn ‘Meer impact in sociaal wonen’ aan de slag gaat. Een inspirerende, persoonlijke en praktische leerlijn voor en door (senior) managers bij woningcorporaties, georganiseerd door het Corporatiehuis, in samenwerking met Corporaties in Beweging, CorpoConnect ZHZ en Bloei.

Tijdens deze leerlijn deel en bespreek je relevante thema’s en vragen rond je leiderschap op een open, praktische en “veilige” wijze met de andere deelnemers. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand: de leerlijn vertrekt vanuit de ervaringen, inzichten en feedback van de deelnemers aan elkaar, maar natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie “van buiten” in. Waarbij we steeds toewerken naar: wat betekent dit voor jou en wat kan/ga jij morgen anders doen?

Interesse? In deze flyer kun je meer lezen over het programma en krijg je informatie hoe je je kunt aanmelden.