Voor managers, teamleiders en strategen. Start 19 april 2024.

De wereld van woningcorporaties verandert snel. Maatschappelijk gebeurt veel. Allerlei crises lijken zich op te stapelen.  Het betekent dat je als manager in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol je sturing en je gedrag. Zaken waar je niet altijd het gesprek over aan kan/wilt gaan in je eigen organisatie. En hoe kan je sneller en met meer impact huurders en woningzoekenden helpen? Een inspirerende persoonlijke en concreet toepasbare leerlijn voor en door (senior) managers bij corporaties.

Tijdens deze leerlijn deel en bespreek je relevante thema’s en vragen rond je leiderschap op een open praktische en “veilige” wijze met de andere deelnemers. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand: de leerlijn vertrekt vanuit de ervaringen inzichten en feedback van de deelnemers aan elkaar maar natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie “van buiten” in. Waarbij we steeds toewerken naar de vraag “Wat betekent dit voor jou en wat kan/ga jij morgen anders doen?”

Wil je je eigen leiderschap versterken en dat samendoen met leidinggevenden van andere woningcorporaties? Ben je bereid om kritisch naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen? Dan is deze leerlijn echt iets voor jou!

Wil je meer informatie over deze leerlijn? Neem dan contact op met Christa Uithol (06-21582665, christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl) of Perry Boomsluiter, (06-51977108, perry.boomsluiter@hetcorporatiehuis.nl), beiden programmamanagers bij het Corporatiehuis.

Deze Leerlijn wordt georganiseerd vanuit het Corporatiehuis.