Kengetallen Corporaties in Beweging 2019

We zijn trots op de resultaten die we in 2019 hebben bereikt. We zijn gegroeid tot 21 corporaties!
Dit jaar zijn we gestart met het tweede traineeprogamma. Verder hebben we voor het eerst de Maand van de Mobiliteit georganiseerd. Daarbij waren 176 stageplekken (intersectoraal) beschikbaar waarvan er 134 zijn ingevuld en er 108 meeloopdagen door corporatiemedewerkers werden georganiseerd.

Blij zijn we met de grote opkomst op het Event en de deelname aan onze workshops.

Klik hier voor een mooi overzicht van alle kengetallen.