Kengetallen Corporaties in Beweging 2018

We zijn trots op de resultaten die we in 2018 hebben bereikt. We zijn in 2018 samengegaan met het andere regionale samenwerkingsverband, LoopbaanAanzet en werden hierdoor 11 corporaties groot. In de loop van 2018 zijn er nog eens 6 corporaties aangesloten.

Blij zijn we met de grote opkomst op de twee inspiratie-events en de deelname aan onze workshops.

De stages van een dag om een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen is erg goed geslaagd in 2018. We hebben 139 verzoeken gehad om bij een andere corporatie mee te lopen.

Klik hier op een mooi overzicht van alle kengetallen.