Online netwerkevent 2021

Corpo Connect ZHZ & Corporaties In Beweging organiseren dit jaar samen hét online netwerkevent van 2021! Tijdens dit online event hebben we een hele interessante spreker die gaat vertellen over verandering. Daarnaast ga jij zelf met vakgenoten ontdekken hoe je kunt samenwerken. Want onze corporaties hebben allemaal dezelfde doelen en dezelfde uitdagingen. We gaan deze dag voor succes door samenwerking!

En zo ziet het digitale netwerkevent er dit jaar uit*:

  • 09.15 uur -09.30 uur aftrap
  • 09.30 – 12.00 uur met vakgenoten sparren in break out rooms
  • 12.00 – 12.45 uur key note over ‘antropologische blik op verandering’
  • 12.45 – 13.00 uur afsluiting

*tijden nog even onder voorbehoud. Exacte programma volgt z.s.m.

Dagvoorzitter
Onze dagvoorzitter is Stormpunt. Zij verzorgen het  professionele online programma zodat iedereen vol inspiratie en energie straks de digitale zaal verlaat.

Keynote spreker
Buiten de Westerse wereld weten ze het al duizenden jaren. Veranderen gaat niet van oud naar nieuw. Er zit wat tussenin. Corporate antropoloog Arne Stoffer neemt je mee in een antropologische blik op veranderen, het belang van rituelen en de rol van leiderschap in verandering.

Per vakgebied ontdekken hoe we kunnen samenwerken

Naast een gezamenlijke aftrap gaan we deze dag met vakgenoten ontdekken hoe we de krachten kunnen bundelen. Waar lopen jouw collega’s tegenaan? Of wat doen zij anders? Van én met elkaar leren. Want; alleen kom je een heel eind, maar samen kom je véél verder.

Woningbeheer en onderhoud
In dit thema atelier nemen de adviseurs van Chaptr2 je graag mee in de impact die nieuwe ontwikkelingen hebben op jouw werk binnen woningbeheer en -onderhoud. Het atelier start met een inspiratiesessie over digitale ontwikkelingen binnen jouw vakgebied waarin steeds ook de vertaling wordt gemaakt naar woningcorporaties. Daarna gaan we samen aan de slag om de vertaling te maken wat deze ontwikkelingen voor jouw corporatie en jou persoonlijk betekenen.  Zo kom je met een persoonlijk actieplan uit het thema atelier en hebben we tevens verkend waar we als corporaties op dit vlak nog kunnen samenwerken.

Wijk- en Sociaal beheer en leefbaarheid
De publieke sector staat voor enorme nieuwe uitdagingen. Enerzijds zijn organisaties in het publieke domein voor oplossingen van complexe vraagstukken steeds meer afhankelijk van inwoners. Anderzijds wordt de relatie tussen deze organisaties en inwoners steeds gespannener. De SevenSenses aanpak overbrugt deze kloof en brengt co creatie tot stand tussen organisaties in het publieke domein en verschillende belanghebbenden in de samenleving. SevenSenses faciliteert daarmee de transitie van werken vóór de wijk naar werken mét de wijk.

Vastgoed en projectontwikkeling
Deze interactieve sessie over Conceptueel Bouwen focust op drie vragen. Wat is het? Hoe werkt het? Waarom zou je? We gaan van horror naar succes verhalen, toetsen elkaars ervaring, bekijken de laatste stand van zaken en we trekken dwarsverbanden met duurzaamheid, circulariteit en bijvoorbeeld de aankomende wet kwaliteitsborging.

Financiën
In dit werkatelier willen we graag inzichten over de veranderingen voor financiën delen. Verdere digitalisering van het vakgebied kan als kans, maar ook als bedreiging worden gezien. Raak je hierdoor de controle kwijt of biedt het mogelijkheden om juist verder in control te komen?

Verhuur, verkoop en bemiddeling
Digitalisering is onontkoombaar, ook op het gebied van verhuur, verkoop en bemiddeling (of juist op dit gebied). Hoe zet je het in en hoe zorg je dat mensen ermee werken; zowel collega’s als klanten? Hoe ga je om met de verandering? Tijdens dit werkatelier inspireren wij je met voorbeelden uit de praktijk én delen we wat nodig is voor succesvolle realisatie en implementatie. Waar en hoe begin je, wat heb je nodig om processen te digitaliseren? Digitalisering als kans voor nog betere dienstverlening voor jouw klanten, of dat nu huurders, kopers, woningzoekenden of collega’s zijn.

Staf
Interne en externe ontwikkelingen zoals een veranderende maatschappij en veranderingen in dienstverlening beïnvloeden het werk van de je corporatie collega’s. Als stafmedewerker heb jij, ongeacht je functie, een belangrijke rol in de transitie van organisatie, systemen en medewerkers en de noodzakelijke cultuurverandering richting de toekomst. We gaan graag het gesprek aan met elkaar om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen.

Ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat
Door alle externe ontwikkelingen in de markt en belangrijke interne ontwikkelingen binnen woningcorporaties zullen deze er in 2025 anders uitzien. De digitalisering en de transformatie van de processen zullen hier een belangrijke rol in spelen, maar wat is digitale procestransformatie nou precies, wat is het belang hiervan en hoe kun je dit succesvol toepassen binnen woningcorporaties? In deze sessie nemen we je mee in inspirerende digitale innovaties zowel buiten als binnen de corporatiesector (bijv. automatiseringsoplossingen, robots, sensoren, Artificial Intelligence, Process Mining en chatbots), maar ook bij het belang van een goede procesorganisatie en ICT architectuur zodat je de digitale innovaties optimaal kan benutten. In elk proces zijn digitale innovaties in te zetten, welke zet je in welk proces in? En wat is de impact van het digitaliseren en automatiseren van processen op de medewerkers. Wat verandert er in hun werk? En in dat van jou?

Bestuur en RvC – diversiteit & inclusie
Nederland polariseert in rap tempo over allerlei scheidslijnen. We verkleuren, we vergrijzen en de kloof tussen arm en rijk is groter dan ooit. Tegenstellingen worden uitvergroot terwijl overeenkomsten in de vergetelheid raken. We komen steeds vaker tegenover elkaar te staan. Dit is de context waarin wij als corporaties werken. En wij? Oh ja, wij verkleuren en vergrijzen ook… Als onze werelden samenkomen in de wijk, zijn wij ons dan bewust van alles wat veranderd is? De kortere lontjes waar je niet altijd op voorbereid bent. Scheldwoorden die voor sommige bewoners gangbaar taalgebruik zijn. Hebben wij zelf die menselijke maat en sensitiviteit wel? En beschermen we onze mensen voldoende als ze na zo een werkdag terug naar huis keren? Wij gaan verhalen van de werkvloer delen en met elkaar het gesprek aan.

Datum

Donderdag 25 november

Locatie

ONLINE! Zoom link volgt na aanmelding.

Tijd

09.00 uur – 13.00 uur

Flyer
Flyer-online-netwerkevent-2021