Rondom Wonen

De missie van rondom wonen is ‘’gewoon goed wonen’’.

Zij zorgen voor ‘’gewoon goed wonen’’ voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen. Rondom Wonen stelt zich tot doel om mensen die het op de gespannen woningmarkt zelf niet goed lukt een betaalbaar huis te vinden, te huisvesten in een voor hen geschikte en betaalbare woning in een prettige woonomgeving binnen Pijnacker-Nootdorp. Ze richten zich daarbij op de mensen die nu al in een woning van Rondom Wonen wonen of er één zoeken.

Rondom Wonen is werkzaam in het landelijke sub-urbane gebied ‘rond om’ de grotere steden in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Coördinator Wonen/Woonbeheer

Rondom Wonen biedt 1 deelnemer aan om 1 dag mee te lopen met de Coördinator Wonen/Woonbeheer. Gedurende de dag zal Jacolien jou meenemen in de dagelijkse werkzaamheden en waar ze als Coördinator Wonen zo al mee te maken krijgt. Uiteraard is er die dag ook ruimte om vragen te stellen

Datum:

  • Na aanmelding zal de begeleider contact opnemen met de deelnemer voor een datum.

 Begeleider:

Jacolien Mulder, Coördinator Wonen/Woonbeheer