Vraag
Welke corporaties hebben klachtencoördinatoren aangesteld (vaak een extra rol die iemand op zich neemt) ? Om de klachten van huurders in ontvangst te nemen en dit proces te monitoren? Jacqueline zou graag met mensen in contact willen komen die deze rol op zich hebben en met hen sparren over hoe iedereen dit doet.

Afkomstig van woningcorporatie
Trivire te Dordrecht

van
Jacqueline van Twist, management assistente van het Klantcontactcentrum (klachtencoördinator)

Kosten
Deze sessie is gratis! Het is bedoeld om te sparren met elkaar!

Datum
Maandag 14 juni van 13.30 uur tot 15 uur. ONLINE. De link via Teams ontvang je van tevoren.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven bij Corporaties in Beweging, e-mail  contact@corporatiesinbeweging.nl. Graag je naam, e-mailadres en bij welke corporatie je werkzaam bent, vermelden.