Een mooie samenwerking! 

Een aantal maanden geleden, stelde Frans Frans Desloover, directeur-bestuurder van Ressort Wonen, mij de vraag of ik kon meedenken op het gebied van talentmanagement. Als HR adviseur van buur-corporatie Maasdelta Groep ging ik natuurlijk in op dit verzoek. Ik ben namelijk een groot voorstander van kennisdelen en samenwerken in de branche.
Ik kwam in de voorbereiding al snel tot de conclusie dat Ressort Wonen eigenlijk al heel veel doet op het gebied van talent-ontwikkeling en, nog breder, op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Samen kwamen we tot de conclusie dat het goed zou zijn om samen met het MT te kijken wat nodig is om nog meer te doen op het gebied van duurzaam  inzetbaarheid. 

De koerskaart
Dit deden we aan de hand van de koerskaart “Iedereen Inzetbaar” van De Koers. Deze kaart nodigt uit om met elkaar het gesprek aan te gaan over duurzame inzetbaarheid in je organisatie. 

Het is een mooi instrument om op een ongedwongen manier dit thema ter sprake te brengen en tot concrete acties te komen op het gebied van inzetbaarheid van jezelf en/of de organisatie. 

Bij Ressort Wonen heeft het geresulteerd in een vijftal concrete acties die zij het komende jaar gaan uitvoeren en waardoor er (nog) meer aandacht komt voor het talent in de organisatie. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de koerskaart en hoe je hem in kunt zetten voor jouw organisatie, ik wil je er graag meer over vertellen. En nee, ik heb geen aandelen ☺, ik ben gewoon enthousiast over dit toegankelijke instrument.  Ellis Schot, HR adviseur Maasdelta.